بازی فکری دسته جمعی در مدرسه

چه بازی های فکری را می توان به صورت دسته جمعی در مدرسه بازی کرد که بچه ها بتوانند اوقات خوبی را در زنگ تفریح در کنار یکدیگر بگذرانند و سرگرم شوند؟
بسیاری از بازیها هستند که قدرت فکر کردن را در دانش آموزان افزایش داده و سبب می شود که آنها با فکر و ذهن گسترده به مسائل درسی خود بپردازند. این بازی ها نه تنها برای آنها جذاب و سرگرم کننده است بلکه سبب می شود که آنها با یکدیگر زمان خوب و خوشی گذرانده و از بازی کردن لذت ببرند و رغبت و تمایل پیدا کنند که این بازی ها را تکرار کنند. برخی از بازی های فکری سبب افزایش دامنه لغت نوجوانان شده و یا برخی با ریاضیات و معماها همراه است و توان آنها را افزایش می دهد و باعث می شود که آنها با تمرکز فراوانی به مسائل درس خود بپردازند.
چند نوع بازی وجود دارد که دانش آموزان می توانند به صورت دسته جمعی در زنگ تفریح خود بازی کرده و اوقات خوشی را در کنار یکدیگر بگذرانند. با بازی فکری اسم فامیل می توانند تعداد محدودی از افراد را کنار هم جمع کرد و به نوبت هرکدام از آنها حروفی بیان کرده و بقیه شروع می کنند با آن حرف اسم، فامیل و غیره که خود در نظر گرفته اند می نویسند. دبلنا نیز از بازی های مفرحی است که می توانند در محیط مدرسه انجام دهند و قواعد خاصی دارد که باید رعایت کنند. دوز بازی دو نفره است که بچه ها را وادار می کند که با تمرکز فراوان به ادامه بازی بپردازند. منچ و مار و پله از جمله بازی های کلاسیک در بین بچه ها است. نقطه بازی نیز از بازی های دوست داشتنی در بین دانش آموزان است. اسم بازی از بازی هایی است که به دایره لغات بچه ها کمک فراوانی می کند. بازی فکری فراوانی وجود دارد که دانش آموزان می توانند آن را در محیط مدرسه و با دوستان خود انجام دهند.
منبع: فروشگاه اسباب بازی ایران