بازی فکری که باعث خود کشی یک نوجوان شد

در چین یک نوجوان که به بیماری روانی مبتلا شده بود به دلیل نداشتن توان در حل کردن یک نوع بازی فکری دست به خود کشی زده است! برای کسب اطلاعات بیشتر به آراد برندینگ مراجعه فرمایید.

از راه های اجتماعی شدن فرزندتان استفاده از بازی فکری ترسناک می باشد اما در درجه اول باید به روحیات فرزندتان و بعد به سابقه بیماری در آن توجه کنید. البته بازی فکری ترسناک کودکان درجه ترس کمی دارد.

امروزه بازی فکری کودکان علاوه بر سازگاری با روحیات نباید خسته کننده باشد. با استفاده از بازی فکری در کودکی، فرزند شما در آینده باهوش تر خواهد شد و فهمیده تر عمل خواهد کرد.