بازی فکری گروهی استوژیت

به چه طریق می توان کودک را به بازی گروهی سوق داد؟ آیا بازی فکری استوژیت به صورت گروهی برگزار می شود؟ قوانین بازی آن به چه صورت می باشد؟

از طریق اسباب بازی فکری گروهی می توان مشکلات کودکان را برطرف نمود. این بازیها علاوه در بزرگسالان بر کودکان نیز تأثیرگذار است و به ویژه برای کودکانی که در سن خردسالی و قبل از ورود به دبستان، بسیار مفید و سودمند می باشد. در این بازی ها اصولی که در بازی تک نفره و فردی انجام می شود به کار می رود.

 

شرایط محیطی که در بازی های انفرادی حاکم است در بازی های گروهی نیز قابل اجرا می باشد.در بازی های گروهی نیز می توان به تقویت هوش و ذکاوت کودک نیز پرداخت.

به طور مثال در اسباب بازی کنترلی استوژیت که کودکان به صورت گروهی با یکدیگر بازی می کنند، میتوان هم خلاقیت و نیز قدرت ذهن خوانی فرزندان را افزایش داد. این بازی به صورت تخیلی است و کودک باید این توانمندی را داشته باشد که بهترین بازی را از خود ارائه دهد. بازی فکری استوژیت دارای 94 کارت زیبا و سحرآمیز است که در کودک میل و رغبتی برای یادگیری مسائلی همچون قصه ها، داستان و شعرها و مثل ها را ایجاد می کند.

تعداد بازیکنان این بازی فکری، 2 تا 8 نفر می باشد. گروه سنی 8 تا بزرگسال را می طلبد. مدت زمانی که طول می کشد که بازی خاتمه پیدا کند به طور حدودی 20 دقیقه به طول می انجامد.

این بازی بر محور داستان می باشد که کودک با خواندن کارتهای موجود ضمن یادگیری قوانین و روشهای آن به ادامه بازی می پردازد. بازی استوژیت در سالهای اخیر، در سال 2014 به وجود آمده و از نسل بازی های کارتی می باشد.