داشتن حساسیت بادام زمینی برای کودکان و خطر آن

حساسیت به بادام زمینی آستانه توجه فزاینده ای را به خود جلب می کند.
تنها یک مطالعه شیوع را در آمریکای شمالی تخمین زده است، اما سابقه را با آزمایش های تشخیصی تایید نمی کند.
ما شیوع آلرژی به بادام زمینی اصفهان را در مونترال با اجرای پرسشنامه‌هایی در مورد مصرف بادام‌زمینی به کودکان در مهدکودک تا کلاس 3 در مدارسی که به‌طور تصادفی انتخاب شده بودند، تخمین زدیم.
پاسخ دهندگان به شرح زیر طبقه بندی شدند:
(1) تحمل بادام زمینی غلاف دار، (2) هرگز به ندرت بادام زمینی را مصرف نمی کنند، (3) سابقه قانع کننده حساسیت به بادام زمینی، و (4) سابقه نامشخص آلرژی به بادام زمینی.
گروه‌های 2، 3 و 4 تحت آزمایش‌های پوستی بادام زمینی (SPTs) قرار گرفتند و اگر پاسخ‌ها در گروه‌های 2 یا 4 مثبت بود، اندازه‌گیری IgE اختصاصی بادام زمینی انجام شد.
کودکان گروه 3 با پاسخ مثبت SPT بدون آزمایش بیشتر به بادام زمینی حساسیت داشتند.
کودکان گروه 2 و 4 با سطوح IgE اختصاصی بادام زمینی کمتر از 15 کیلو یو/لیتر تحت چالش های خوراکی بادام زمینی قرار گرفتند.
از 7768 کودک مورد بررسی، 4339 کودک پاسخ دادند که 94.6٪ در گروه 1 بودند.
شیوع آلرژی به بادام زمینی گلستان 1.50٪ بود (95٪ CI، 1.16٪ – 1.92٪).
هنگامی که از انتساب چندگانه برای ترکیب داده‌ها در مورد کسانی که به پرسشنامه پاسخ دادند اما قبل از آزمایش کنار کشیدند استفاده شد، شیوع تخمینی به 1.76٪ افزایش یافت (95٪ فاصله اطمینان، 1.38٪ – 2.21٪).
هنگامی که داده‌های مربوط به وضعیت آلرژی بادام‌زمینی افرادی که پاسخ نمی‌دهند (همانطور که قبل از مطالعه به مدرسه اعلام شد) نیز گنجانده شد، شیوع تخمینی 1.34٪ (95٪ CI، 1.08٪ – 1.64٪) بود.
 • منابع:
  1. Prevalence of peanut allergy in primary-school children in Montreal, Canada
 • تبلیغات: 
  1. مکمل ترکیباتی در عسل که ناشناخته ماند!
  2. روش های کسب درآمد با چند روش ساده
  3. با سریعترین روش تنها در یک هفته به وزن ایده آل خود برسید
  4. نقش روسری در مناسبات سیاسی جهان