طراحی اسباب بازی های فکری جذاب چوبی

اسباب بازی های چوبی همواره جذابترین طراحی ها رویش انجام می شود و طراحان طراحی های زیبایی انجام می دهند چون این جنس بازی ها از دوام بیشتری برخوردارند بالطبع از طراحی زیباتری برخوردارند جالب است که کمی در پوشاک کودک نیلی بیشتر بخوانیم.

یکی از اسباب بازی های جذاب فکری که طراحی زیبایی در ساخت آن بکار رفته است، ماکت چوبی سه بعدی ماشین می باشد که کودک باید با استفاده از راهنما ی موجود، اسباب بازی را مونتاژ کند.
کودک با این اسباب بازی مفهوم حجم و اندازه را درک می کند و اندازه کوچکی و بزرگی را یاد می گیرد.
حس کنجکاوی کودک با انجام این بازی تحریک می شود و کودک باید شکل اصلی این ماکت را به ذهن بسپارد و این عملش سبب تقویت ذهن و حافظه ی دیداری کودک می شود در این میان نگاهی هم به پوشاک کودک هم بی اندازیم.
کودک بعد از اتمام این بازی اعتماد بنفسش قویتر میـشود و این اسباب بازی بعنوان یک ماشین تزیینی در اتاق مورد استفاده قرار گیرد.
این محصول از طراحی ویژه وزیبایی برخوردار می باشد و دارای جنس عالی و با کیفیت نیز است.