غول پیکر ترین فریم عینک طبی ریبن کشف شد

فریم عینک طبی ریبن رایج ترین نوع عینک است که برای اصلاح یا بهبود بسیاری از مشکلات بینایی استفاده می شود. آنها از یک قاب تشکیل شده اند که 2 تکه شیشه یا پلاستیک را در خود جای می دهد که برای اصلاح عیوب انکساری در عدسی ها آسیاب شده اند.

عیوب انکساری می تواند شامل مشکل در دید دور و مشکل در دیدن نزدیک باشد. آنها همچنین می توانند شامل تاری به دلیل شکل نامنظم قرنیه باشند عینک با افزودن یا کم کردن قدرت تمرکز به قرنیه و عدسی چشم کار می کند.

قدرت عدسی عینک با دیوپتر اندازه گیری می شود. این اندازه گیری میزان قدرت مورد نیاز برای فوکوس کردن تصاویر را مستقیماً بر روی شبکیه منعکس می کند. هنگامی که به نسخه عینک نگاه می کنید، علائم اختصاری زیر را مشاهده خواهید کرد:

سیستم عامل یعنی چشم چپ نسخه عینک ممکن است این اندازه‌ها را نیز داشته باشد:

این اندازه گیری عدد نشان دهنده میزان نزدیک بینی یا دوربینی است این عدد اندازه گیری میزان آستیگماتیسم را نشان می دهد.

محور. این اندازه گیری عدد جهت آستیگماتیسم را بر حسب درجه توصیف می کند.

دو کانونی قدرت اضافی در لنز است. دارای یک اندازه گیری اضافی است که در نسخه به عنوان “افزودن” برای نشان دادن قدرت لنز ذکر شده است.

نوع عدسی مورد استفاده در عینک به نوع مشکل بینایی بستگی دارد و ممکن است شامل موارد زیر باشد:

لنزهای مقعر. اینها در مرکز باریکترین هستند. نسخه عددی در دیوپترها همیشه با علامت منفی مشخص می شود. از این لنزها برای اصلاح نزدیک بینی استفاده می شود.

لنزهای محدب. این لنزها در مرکز، مانند ذره بین، ضخیم ترین هستند. آنها برای اصلاح دوربینی استفاده می شوند. نسخه عددی در دیوپترها همیشه با علامت مثبت  مشخص می شود.

لنزهای استوانه ای. اینها بیشتر در یک جهت منحنی می شوند تا جهت دیگر. از آنها برای اصلاح آستیگماتیسم استفاده می شود.

اگر کودک شما به اندازه کافی بزرگ شده است، اجازه دهید نقش فعالی در انتخاب عینک خود داشته باشد. هنگام خرید عینک کودک به ویژگی های زیر فکر کنید:

لنزهای نشکن و مقاوم در برابر ضربه، مخصوصا برای کودکانی که ورزش می کنند.