فواید اسباب بازی های فکری درمانی کودکان

بازی درمانی از فواید زیادی برخوردار است و یکی از راههای درمانی نوین در شناخت و درمان بیماری های عاطفی و روانی می باشد که اسباب بازی خانه سازی کودک زیادی در این زمینه طراحی و ساخته می شود.
از فواید بازی درمانی این می باشد که کودک بدون اینکه اذیت شود و ناراحت شود هیجان و واکنش رفتارهای خود را به درمان در نشان می دهد.
چون کودک در مقابل درمان درمانگر مقاومت می‌کند و به سختی هیجاناتش را بروز می دهد با بازی هلی فکری واکنش‌های خود را بیرون می‌ریزد.
درمانگر باید با رعایت شرایط مختلف درمان را با انواع اسباب بازی فکری آغاز کند و کودک را با این بازی های فکری تنها بگذارد تا بروز واکنش‌های او را ببیند این روش یکی از روش های نوین درمانی درمانگری در کودکان می باشد.
انواع اسباب بازی های فکری درمانی در فروشگاه های اینترنتی موجود می باشد.
منبع: فروشگاه اسباب بازی ایران