مونتاژ اسباب بازی و لوازم پرورش فکری

تأثیر لوازم پرورش فکری بر روی رفتار کودکان چیست؟ مونتاژ اسباب بازی در وسیله های مختلف به چه صورت می باشد؟
از نظر بسیاری افراد بازی یکی از بهترین شیوه برای رشد و تربیت اخلاقی کودک است و یکی از روشهای موثر برای انتقال مفاهیم و ارزشهای اخلاقی به کودکان می باشد لاذم به ذکر می باشد که بازار فروش خمیر بازی کودکان پیش دبستانی رونق زیادی دارد.

یعنی کودک با بازی کردن می تواند رفتارهای بد را از خوب تشخیص داده و زیر نظر والدین خود بهترین روش را انتخاب نماید. اگرچه بیشتر آموزشها از طریق محیط خانه و مدرسه به کودک انتقال می یابد، اما این محیط ها تأثیری در ثبات و پایداری معیارهای اخلاقی ندارد و بیشترین تأثیر در روحیات اخلاقی فرزند از طریق بازی کردن به دست می آید. کودکان در کنار این بازی ها به مسائل ذهنی جدیدی دست پیدا می کنند. بازی جنبه فشار و اجبار بر روی کودک ندارد و او با میل و علاقه این کار را انجام می دهد و به همین دلیل بیشتر مربیان آموزشی عقیده دارند که مطالب درسی را به همراه بازی به کودک آموزش دهند تا ملکه ذهن این عزیزان شود.
اسباب بازی مختلفی وجود دارد که بعضی مانند عروسک دست ساز هستند و بعضی از قطعات مختلف تشکیل شده که در کارخانه های سازنده آن هرکدام از وسیله ها به صورت جداگانه طراحی و ساخته می شود با جدیدترین وسیله های ساخت اسباب بازی مونتاژ می شوند تا در نهایت یک اسباب بازی کاربردی و مناسبی برای کودکان ایجاد شود جالب است که کمی در کتاب آموزش نقاشی کودکان بیشتر بخوانیم.
روشهای مختلفی برای مونتاژ اسباب بازی و لوازم پرورش فکری کودکان وجود دارد که هرکدام از این روشها منجر به ساخت یک ابزار ابتکاری و خلاقی برای فرزندان می شود که آنها با بازی توسط این وسیله ها ذهن و فکر آنها باز و گسترده می شود.