کلاه مش فیشر هدیه پادشاه عربستان به همسرش

اگر رنگ به طور مساوی توزیع نشده باشد یا شدت کافی نداشته باشد، ممکن است  این فرآیند تکرار شود. باید مراقب بود تا از ریزش روی لباس، اثاثیه و غیره جلوگیری شود.

هنگامی که دو محلول با هم مخلوط شدند، مخلوط باید در مدت زمان نسبتاً کوتاهی مانند ظرف یک ساعت استفاده شود.

چنین سیستم متعارفی دارای کاستی های مختلفی است، از جمله: مشکلات در مخلوط کردن اجزا با یکدیگر.

زمان اضافی مورد نیاز برای تهیه محلول رنگ کاری؛ مشکل در کنترل کاربرد مایع در هنگام استفاده از رنگ روی مو مشکلات استفاده از رنگ به موهای سایر قسمت های بدن به جز موهای سر مانند موهای سینه، موهای زیر بغل، موهای سبیل و غیره.

سختی سیستم به مو مراحل پردازش اضافی، بسته بندی، هزینه های حمل و نقل و زباله های تولید شده به دلیل کانتینرهای متعدد.

مطلوب است که ترکیبی از رنگ مو داشته باشید که استفاده آسان، استفاده سریع و ارائه رنگ های یکنواخت و قابل کنترل باشد. همچنین استفاده از یک یا چند ماده افزودنی که ارزان هستند و شامل موادی برای بهبود بافت و ظاهر مو هستند، مطلوب است.

علاوه بر این، داشتن یک روش بسته بندی منظم و کارآمد برای اجزای حاوی رنگ مو و همچنین استفاده راحت رنگ مو بدون توجه به محل مو روی بدن، مطلوب است. تجسم های اختراع حاضر به سمت این اهداف و اهداف دیگر هدایت می شوند.

تجسم های این اختراع مربوط به رنگ موی پودری شامل یک جزء رنگ اکسیداتیو، یک جزء اکسید کننده و یک جزء ضخیم کننده است. سایر افزودنی ها مانند مشتقات پروتئینی و ساکارز نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.

جزء رنگ اکسیداتیو ممکن است ماده ای باشد که از گروهی متشکل از فنل های معطر، فنل های چند حلقه ای و هیدروکسی بنزن با حداقل یک گروه جایگزین انتخاب شده است.

جزء اکسید کننده ممکن است یک ماده پراکسید مانند سدیم پراکسی کربنات باشد. جزء غلیظ کننده ممکن است صمغ زانتان باشد. مشتقات پروتئین و ساکارز هر دو باعث بهبود بافت و حتی رشد رنگ مو می شوند.